Sistem SPPICTS dan SSQS

Kiriman Cikgu Faizah | Saturday, July 04, 2009 | | 0 komen »

Sistem Smart School Qualification Standards (SSQS)

Aplikasi ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas berkaitan pembudayaan dan penggunaan ICT di sekolah. Bermula penggunaan secara manual di 88 buah sekolah bestari kini aplikasi ini yang telah dibina berasaskan web akan diperluaskan bagi membuat penarafan di semua sekolah seluruh Malaysia.

Sistem Pemantauan Penggunaan ICT Sekolah (SPPICTS)

Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), telah dipertanggungjawabkan untuk memantau dan melaporkan tahap penggunaan semua inisiatif ICT serta peralatan berkaitan yang telah dibekalkan di sekolah-sekolah seluruh negara. Sehubungan itu, Sistem Pemantauan Penggunaan ICT Sekolah (SPPICTS) diwujudkan bagi membolehkan pihak sekolah mengemaskinikan maklumat terkini. Segala maklumat yang diperolehi akan dianalisa dan dibentangkan kepada pihak pengurusan tertinggi KPM bagi membuat keputusan tentang halatuju serta penambahbaikkan berkaitan penggunaan ICT di sekolah.

Jadual Pemantauan Yang Telah Dilaksanakan

Bil

Tag

Nama

Kumpulan

Mata Pelajaran

Kelas

Selesai?

1

7571

Pentadbir

PentadbirYa

2

3227

Guru ICT

Guru Penyelaras Bestari/Guru Penyelaras IctYa

3

7325

Guru Bahasa Inggeris 1

Guru

Bahasa Inggeris


Ya

4

4114

Guru Bahasa Inggeris 2

Guru

Bahasa Inggeris


Ya

5

4338

Guru Bahasa Inggeris 3

Guru

Bahasa Inggeris


Ya

6

1137

Guru Bahasa Inggeris 4

Guru

Bahasa Inggeris


Ya

7

0348

Guru Bahasa Inggeris 5

Guru

Bahasa Inggeris


Ya

8

2928

Guru Bahasa Malaysia 1

Guru

Bahasa Malaysia


Ya

9

9112

Guru Bahasa Malaysia 2

Guru

Bahasa Malaysia


Ya

10

5687

Guru Bahasa Malaysia 3

Guru

Bahasa Malaysia


Ya

11

5920

Guru Bahasa Malaysia 4

Guru

Bahasa Malaysia


Ya

12

8665

Guru Bahasa Malaysia 5

Guru

Bahasa Malaysia


Ya

13

9831

Guru Matematik 1

Guru

Matematik


Belum

14

9333

Guru Matematik 2

Guru

Matematik


Ya

15

7210

Guru Matematik 3

Guru

Matematik


Belum

16

5738

Guru Matematik 4

Guru

Matematik


Ya

17

5213

Guru Matematik 5

Guru

Matematik


Ya

18

2469

Guru Pendidikan Islam/Moral 1

Guru

Pendidikan Islam/Moral


Ya

19

8571

Guru Pendidikan Islam/Moral 2

Guru

Pendidikan Islam/Moral


Ya

20

2653

Guru Pendidikan Islam/Moral 3

Guru

Pendidikan Islam/Moral


Ya

21

8109

Guru Pendidikan Islam/Moral 4

Guru

Pendidikan Islam/Moral


Ya

22

7964

Guru Pendidikan Islam/Moral 5

Guru

Pendidikan Islam/Moral


Ya

23

5562

Guru Sains 1

Guru

Sains


Ya

24

5334

Guru Sains 2

Guru

Sains


Ya

25

0526

Guru Sains 3

Guru

Sains


Ya

26

6582

Guru Sains 4

Guru

Sains


Ya

27

0420

Guru Sains 5

Guru

Sains


Ya

28

4798

Guru Sejarah/Kajian Tempatan 1

Guru

Sejarah/Kajian Tempatan


Ya

29

2038

Guru Sejarah/Kajian Tempatan 2

Guru

Sejarah/Kajian Tempatan


Ya

30

7122

Guru Sejarah/Kajian Tempatan 3

Guru

Sejarah/Kajian Tempatan


Ya

31

3956

Guru Sejarah/Kajian Tempatan 4

Guru

Sejarah/Kajian Tempatan


Ya

32

2693

Guru Sejarah/Kajian Tempatan 5

Guru

Sejarah/Kajian Tempatan


Belum

33

1469

Murid Bahasa Inggeris 1

Murid

Bahasa Inggeris

3

Ya

34

9973

Murid Bahasa Inggeris 2

Murid

Bahasa Inggeris

3

Ya

35

2805

Murid Bahasa Inggeris 3

Murid

Bahasa Inggeris

3

Ya

36

1545

Murid Bahasa Inggeris 4

Murid

Bahasa Inggeris

3

Ya

37

8106

Murid Bahasa Inggeris 5

Murid

Bahasa Inggeris

3

Ya

38

4445

Murid Bahasa Malaysia 1

Murid

Bahasa Malaysia

3

Ya

39

0918

Murid Bahasa Malaysia 2

Murid

Bahasa Malaysia

3

Ya

40

4399

Murid Bahasa Malaysia 3

Murid

Bahasa Malaysia

3

Ya

41

5027

Murid Bahasa Malaysia 4

Murid

Bahasa Malaysia

3

Ya

42

2336

Murid Bahasa Malaysia 5

Murid

Bahasa Malaysia

3

Ya

43

7881

Murid Matematik 1

Murid

Matematik

3

Belum

44

5469

Murid Matematik 2

Murid

Matematik

3

Ya

45

8368

Murid Matematik 3

Murid

Matematik

3

Belum

46

7357

Murid Matematik 4

Murid

Matematik

3

Ya

47

5932

Murid Matematik 5

Murid

Matematik

3

Ya

48

8477

Murid Pendidikan Islam/Moral 1

Murid

Pendidikan Islam/Moral

3

Ya

49

8584

Murid Pendidikan Islam/Moral 2

Murid

Pendidikan Islam/Moral

3

Ya

50

4234

Murid Pendidikan Islam/Moral 3

Murid

Pendidikan Islam/Moral

3

Ya

51

2402

Murid Pendidikan Islam/Moral 4

Murid

Pendidikan Islam/Moral

3

Ya

52

2323

Murid Pendidikan Islam/Moral 5

Murid

Pendidikan Islam/Moral

3

Ya

53

7487

Murid Sains 1

Murid

Sains

3

Ya

54

5316

Murid Sains 2

Murid

Sains

3

Ya

55

5162

Murid Sains 3

Murid

Sains

3

Ya

56

4039

Murid Sains 4

Murid

Sains

3

Ya

57

2658

Murid Sains 5

Murid

Sains

3

Ya

58

3809

Murid Sejarah/Kajian Tempatan 1

Murid

Sejarah/Kajian Tempatan

3

Ya

59

4034

Murid Sejarah/Kajian Tempatan 2

Murid

Sejarah/Kajian Tempatan

3

Ya

60

5701

Murid Sejarah/Kajian Tempatan 3

Murid

Sejarah/Kajian Tempatan

3

Belum

61

7969

Murid Sejarah/Kajian Tempatan 4

Murid

Sejarah/Kajian Tempatan

3

Ya

62

6590

Murid Sejarah/Kajian Tempatan 5

Murid

Sejarah/Kajian Tempatan

3

Ya