Perkembangan Kemahiran Di SMT

Kiriman Cikgu Faizah | Friday, March 13, 2009 | | 0 komen »


Halatuju Pendidikan Teknik & Vokasional

Kiriman Cikgu Faizah | Friday, March 13, 2009 | | 0 komen »


Guru Cemerlang Konvokem 2008

Kiriman Cikgu Faizah | Friday, March 13, 2009 | | 0 komen »


Taklimat MPK & FM

Kiriman Cikgu Faizah | Friday, March 13, 2009 | | 0 komen »


Jawatankuasa Kerja Pembestarian SMTMT

Kiriman Cikgu Faizah | Thursday, March 12, 2009 | | 0 komen »

PENASIHAT
Dr Hj Ab Aziz bin Sahat @ Ashari (Pengetua)

PENGERUSI
Pn Norfaizah Binti Anuar (GPB)

SETIAUSAHA
Pn Nurhidayati binti Mohammad (ITC)

Pusat Akses
Perkongsian Pintar (SMS Sekolah, KPM Intel & Oracle ThinkQuest)
Teknikal & Penyelenggaraan (Schoolnet, LAN, WAN & Server)
PSMI
Aplikasi ICT (Portal Sekolah, WSMS, Automasi)
Data & Maklumat (EMIS & SMM/BMM)
Makmal Komputer
Projek Khas & Promosi (Bridget Bestari & Kelab Komputer)
Perpustakaan & Media (Guru Media)

Senarai Tugas GPB

Kiriman Cikgu Faizah | Thursday, March 12, 2009 | | 0 komen »

1. Merancang dan mengajar Matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.

2. Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah.
3. Mengurus dan menyelenggara kemudahan ICT dan perisian-perisian aplikasi yang dibekalkan serta menyelesaikan serta menyelesaikan masalah teknikal yang mungkin timbul.
 • Memastikan kemudahan insfrastruktur teknologi yang diterima daripada pembekal atau kontraktor memenuhi spesifikasi seperti ditentukan oleh Kementerian Pendidikan.
 • Mengurus dan memastikan rangkaian LAN dan WAN berjalan dengan baik setiap hari termasuk peralatan rangkaian seperti pelayan, modem, router, hub dan sebagainya.
 • Memastikan kesemua insfrastruktur teknologi berada dalam keadaan baik.
 • Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik kemudahan insfrastruktur teknologi tempatan.
4. Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.
 • Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang diperlukan oleh pihak pengguna.
 • Mengurus keperluan insfrastruktur teknologi untuk kegunaan warga sekolah dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam aktiviti-aktiviti sekolah.
 • Mengurus kemudahan bahan-bahan multimedia untuk kegunaan guru seperti sidang video, penggunaan LCD projector, TV connector dan sebagainya.
5. Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
 • Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru, pelajar-pelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi seperti Bahan Pengajaran dan Pembelajaran.
 • Memastikan audit penggunaan kemudahan ICT dijalankan untuk menentukan keberkesanan penggunaan tersebut.
6. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran.
 • Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan kemahiran mengurus sistem computer (hardware & software) dan aplikasi perisian.
 • Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi Sistem Pengurusan Sekolah Bestari.
 • Memastikan penggunaan Sistem Pengurusan Sekolah Bestari (Smart School Management System atau SSMS) dalam pengurusan sekolah beroperasi dengan baik.
7. Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan.
 • Menilai perisian Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan lain-lain perisian yang dibekalkan.
8. Sebagai pengurus e-mel.
 • Mengurus akaun dan e-mel warga sekolah.
9. Memastikan integriti dan keselamatan data.
 • Memastikan supaya ciri-ciri polisi keselamatan (security policies) dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan.
 • Memastikan keselamatan kemudahan insfrastruktur teknologi dengan langkah-langkah seperti berikut:-
 • Memastikan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan banyak komputer.
 • Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja.
 • Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik.
 • Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat-tempat yang telah dikenal pasti.
 • Memastikan keselamatan melalui langkah-langkah berikut:-
 • Memastikan konfigurasi sistem beroperasi dengan baik dan lancar. Memastikan computer bebas dari virus.
 • Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. Membuat backup dan replikasi maklumat mengikut jadual yang disyorkan.
10. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) ICT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa.
 • Memainkan peranan sebagai pakar rujuk kepada pengguna yang menghadapi masalah dengan sistem pengoperasian, perkakasan dan perisian seperti Windows, SSMS, MS Office, E-mail, Internet, Printer, dan lain-lain lagi.
 • Mengenal pasti masalah yang timbul sama ada masalah yang berkaitan perkakasan, sistem pengoperasian, sistem rangkaian atau perisian-perisian seperti Pengurusan Sekolah Bestari dan Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.
 • Menentukan kelancaran perjalanan sistem rangkaian secara keseluruhan dan sentiasa memastikan bahawa pengguna (Enduser) dapat menggunakan sistem dan aplikasi secara optimum.
11. Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah bestari kepada pihak yang berkenaan.
 • Menjalankan Configuration Management Audit mengikut jadual yang ditetapkan.
 • Menjalankan pemantauan dan menyediakan laporan terhadap kecekapan rangkaian, tahap penggunaan komponen Penyelesaian Bersepadu Sekolah Bestari supaya membantu perancangan menaik taraf kemudahan ICT sekolah.
 • Membantu menyediakan belanjawan keperluan ICT untuk sekolah.
12. Mempertingkatkan budaya ICT di sekolah.
 • Menyediakan garis panduan/peraturan/tatacara penggunaan kemudahan insfrastruktur teknologi.
 • Merancang, mengurus dan menyelaras laman web sekolah.
13. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari masa ke semasa.
 • Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada dalam negeri dan luar negara mengenai Penyelarasan Bersepadu Bestari.

Jawatankuasa Induk Pembestarian SMTMT

Kiriman Cikgu Faizah | Wednesday, March 11, 2009 | | 0 komen »

PENGERUSI
Dr Hj Ab Aziz bin Sahat @ Ashari (Pengetua)

NAIB PENGERUSI
Tn Hj Roslan bin Abd Aziz (GPK1)

SETIAUSAHA
Pn Norfaizah Binti Anuar (GPB)

Pegurusan (PK HEM, PK KOKU)
Kurikulum (GKMP, Ketua Panitia)
Pentadbiran (Pegawai Eksekutif, Pembantu Takbir)
Teknikal & Infrastruktur (Juruteknik)
Badan Luar (PIBG)
Perpustakaan & Media (Guru Media)

Guru ITC

Kiriman Cikgu Faizah | Wednesday, March 11, 2009 | | 0 komen »

1. Sebagai penghubung tunggal.
2. Mengurus dan menyenggara kemudahan IT dan perisian aplikasi.

 • Memastikan kemudahan IT dan perisian yang dibekalkan memenuhi spesifikasi.
 • Memastikan rabgkaian LAN dan WAN berjalan dengan baik.
 • Memastikan semua infrastruktur teknologi dalam keadaan baik
 • Memastikan lokasi penempatan kemudahan IT bersih dan selesa.
3. Menyediakan keperluan peralatan peralatan IT untuk guru
 • Memastikan aplikasi perisian yang dipasang berfungsi dengan baik
 • Mengurus keperluan IT untuk kegunaan warga sekolah
 • Membimbing guru menggunakan peralatan IT untuk aktiviti sekolah
 • Mengurus kemudahan bahan multimedia untuk kegunaan guru
4. Melatih guru mengguna kemudahan IT untuk aktiviti P&P
 • Mengadakan kursus dalaman penggunaan system aplikasi
 • Melakukan audit penggunaan kemudahan IT
5. Melatih staf menggunakan kemudahan IT untuk urusan pentadbiran
 • Mengadakan kursus berkaitan penggunaan system berkomputer.
 • Mengadakan kursus berkaitan penggunaan aplikasi SSMS
 • Memastikan SSMS beroperasi dengan baik dalam pengurusan sekolah
6. Menyelaras penilaian perisian pendidikan
7. Sebagai pengurus e-mail
 • Mengurus akaun dan e-mail
8. Memastikan integriti dan keselamatan data
 • Memastikan polisi keselamatan dipatuhi.
 • Memastikan keselamatan infrstruktur teknologi dipatuhi
9. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber IT sekolah
10. Menyediakan laboran mengenai aktiviti Sekolah Bestari
11. Mempertingkatkan budaya IT sekolah
12. Menjalan tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah

Bengkel Penghasilan BBM

Kiriman Cikgu Faizah | Wednesday, March 11, 2009 | , | 0 komen »
Bengkel Penghasilan Bahan Multimedia berasaskan Powerpoint untuk p&p diadakan pada 10 & 11 Mac 2009 - Anjuran PKG (15) Ayer Molek dengan kerjasama Unit ICT SMTMT. Bengkel ini diadakan di Makmal Komputer Bestari SM Teknik Melaka Tengah bermula jam 2.00 - 5.00 petang ini disertai 35 orang guru dari 28 buah sekolah sekitar Melaka Tengah.

Pembestarian Sekolah

Kiriman Cikgu Faizah | Sunday, March 08, 2009 | | 0 komen »Pengenalan Kepada Blog

Kiriman Cikgu Faizah | Saturday, March 07, 2009 | | 0 komen »

Blog (singkatan dari Web Log) adalah kerana sifatnya yang lebih peribadi, iaitu lebih kepada ekspresi dari blogger itu sendiri.

 • Sila klik topik di bawah untuk lihat keseluruhan teks tentang pengenalan kepada blog.
Kisah Blogger
Apakah Blog?

Blog dibuat oleh para penyedia blog yang bekerja secara automatik dan mudah untuk dioperasikan, jadi bagi kita yang masih confuse dengan bahasa pemprograman untuk membuat sebuah website tidak jadi masalah.

Bagi guru-guru SMTMT, anda telah memiliki email masing-masing (rujuk di SINI). Sila gunakan email ini untuk membina blog anda.