Skop Pembestarian

Kiriman Cikgu Faizah | Saturday, May 16, 2009 | | 0 komen »

Pelaksanaan pembestarian ini memanfaatkan (leverage) kepada semua inisistif ICT yang sedia ada di sekolah merangkumi tiga elemen utama iaitu infrastruktur ICT dan Aplikasi Pengurusan, Pengisian Pengajaran dan Pembelajaran (P&P), dan Pembangunan Sumber Manusia. Fokus Pembestarian Sekolah ialah untuk memastikan semua sekolah akan mempunyai kecapaian ICT yang sama dengan;
 • menyediakan kemudahan infrastruktur dan perkakasan yang mencukupi
 • menyediakan perisian dan bahan-bahan digital yang lengkap
 • memberi latihan yang secukupnya kepada semua guru, pentadbir dan staf sekongan
Pembestarian Sekolah akan menfaatkan tiga (3) elemen utama iaitu yang telah dilaksanakan ke sekolah-sekolah melalui projek-projek Kementerian seperti berikut;
 • projek makmal Komputer Sekolah
 • program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI)
 • rangkaian SchoolNet
 • rancangan TV pendidikan
 • projek Rintis Sekolah Bestari
 • ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
 • mata Pelajaran yang Berasaskan ICT
 • perkongsian Pintar dengan Syarikat Swasta
 • latihan ICT Guru
 • pengurusan Perubahan bagi Guru dan Pentadbir Sekolah

Program Pembestarian ini akan dijalankan secara berperingkat dan berfasa mengikut keutamaan dan keupayaan Kementerian dengan mengambil kira kesediaan sekolah.