Schoolnet

Kiriman Cikgu Faizah | Saturday, May 16, 2009 | | 0 komen »

Projek School
 1. Net melibatkan penyediaan capaian Internet jalur lebar untuk 10,000 buah sekolah di seluruh negara.
 2. Prasarana SchoolNet menyediakan kemudahan belajar tanpa sempadan yang melangkaui bilik darjah biasa.
Mengapa SchoolNet diwujudkan?
 1. Menyediakan infrastruktur komunikasi bagi melaksanakan program sekolah bestari di semua sekolah-sekolah di Malaysia.
 2. Merapatkan jurang digital di antara pelajar-pelajar sekolah di bandar dan luar bandar.
 3. Memoden dan mempertingkat keberkesanan sistem pendidikan negara.
 4. Mewujudkan suasana pendidikan interaktif.
Wawasan SchoolNet
 1. Mewujudkan masyarakat berilmu bagi merealisasikan k-ekonomi.
 2. Mewujudkan masyarakat yang celik IT.
 3. Membentuk tenaga kerja mahir sejajar dengan matlamat Wawasan 2020.
Tanggungjawab Menjalankan Projek SchoolNet
 1. Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi (KTAK).
 2. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).
Bagaimana Projek SchoolNet Dibangunkan?

Bagi mempastikan kesemua 10,000 buah sekolah di Malaysia menikmati Projek SchoolNet dengan kelajuan 1Mbps “downlink” dan 128Kbps “uplink”, tiga (3) jenis teknologi digunakan:-
 1. Talian Langganan Digital Asimetrik (ADSL) iaitu teknologi memancarkan maklumat digital dengan menggunakan talian telefon (copper) untuk kawasan Bandar.
 2. Wayarles iaitu teknologi memancarkan isyarat digital melalui gelombang udara untuk kawasan terpencil.
 3. Terminal Bukaan Amat Kecil (VSAT) iaitu teknologi pemancaran dan penerimaan isyarat digital melalui satelit dan stesen bumi untuk kawasan luar Bandar.
Status Pemasangan Schoolnet untuk sekolah

Ujian Penerimaan Pengguna (UAT ): 9239
Jumlah Sekolah : 9628
Dalam Proses : 389
KIV : 375

Status Keseluruhan Pemasangan Schoolnet

Ujian Penerimaan Pengguna (UAT ): 9321
Jumlah Sekolah : 9710
Dalam Proses : 389
KIV : 375

Sebarang laporan kerosakan oleh pihak sekolah mengenai Projek SchoolNet hendaklah dirujuk kepada Pusat Panggilan berikut :-

1-300-88-2888 dan emel schoolnet@moe.gov.my