Surat Pekeliling Rekod Mengajar

Kiriman L-Tera | Monday, January 03, 2011 | 1 komen »


Terdapat klaus yang menyebut ".....bolehlah disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa." Ini bermakna guru boleh menyediakan rekod mengajar dalam bentuk lain selain buku rekod mengajar sedia ada.

Ia boleh dalam bentuk:
  1. Soft Copy [Online, CD, Disket dll]
  2. Hard Copy [Buku, Fail dll]

1 komen

  1. Muhamad Ropi Awang // February 29, 2012 at 7:16 PM  

    MALANGNYA PEMANTAU YANG DATANG ASYIK MINTA YANG DIPRINT OUT SAHAJA... MMG BUTA IT