Guru ITC

Kiriman Cikgu Faizah | Wednesday, March 11, 2009 | | 0 komen »

1. Sebagai penghubung tunggal.
2. Mengurus dan menyenggara kemudahan IT dan perisian aplikasi.

 • Memastikan kemudahan IT dan perisian yang dibekalkan memenuhi spesifikasi.
 • Memastikan rabgkaian LAN dan WAN berjalan dengan baik.
 • Memastikan semua infrastruktur teknologi dalam keadaan baik
 • Memastikan lokasi penempatan kemudahan IT bersih dan selesa.
3. Menyediakan keperluan peralatan peralatan IT untuk guru
 • Memastikan aplikasi perisian yang dipasang berfungsi dengan baik
 • Mengurus keperluan IT untuk kegunaan warga sekolah
 • Membimbing guru menggunakan peralatan IT untuk aktiviti sekolah
 • Mengurus kemudahan bahan multimedia untuk kegunaan guru
4. Melatih guru mengguna kemudahan IT untuk aktiviti P&P
 • Mengadakan kursus dalaman penggunaan system aplikasi
 • Melakukan audit penggunaan kemudahan IT
5. Melatih staf menggunakan kemudahan IT untuk urusan pentadbiran
 • Mengadakan kursus berkaitan penggunaan system berkomputer.
 • Mengadakan kursus berkaitan penggunaan aplikasi SSMS
 • Memastikan SSMS beroperasi dengan baik dalam pengurusan sekolah
6. Menyelaras penilaian perisian pendidikan
7. Sebagai pengurus e-mail
 • Mengurus akaun dan e-mail
8. Memastikan integriti dan keselamatan data
 • Memastikan polisi keselamatan dipatuhi.
 • Memastikan keselamatan infrstruktur teknologi dipatuhi
9. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber IT sekolah
10. Menyediakan laboran mengenai aktiviti Sekolah Bestari
11. Mempertingkatkan budaya IT sekolah
12. Menjalan tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah